Cafeteria La Llar

Ofereix esmorzars i menjar ràpid de qualitat. Així, els cafès es poden acompanyar amb pastisseria casolana, entrepans o sucs. També hi ha “piadines’’, elaborades amb pasta fullada i emplenades amb diferents farcits, i també destaquen les hamburgueses. 

Proudly developed with by Bitanube