Normes generals de conducta

1.- Només es pot practicar l’esquí de muntanya en els itineraris marcats i a les pistes autoritzades per l’estació.

2.- No s’ha d’utilitzar mai una pista tancada. Cal respectar les indicacions relatives a les pistes.

3.- La pràctica de l’esquí de muntanya a les àrees esquiables només està permesa en els itineraris específics d’esquí de muntanya i a les pistes autoritzades per l’estació.

4.- Si l’itinerari és per pista, cal pujar pel costat de la pista i en fila índia, vigilant sempre els esquiadors que baixen.

5.- No és permès de portar gossos a les pistes d’esquí ni tampoc als itineraris marcats fora pistes.

6.- Són especialment perilloses per risc de colisió amb els esquiadors alpins les pistes: La Portella del Mig, Les Canals, Canaleta, La Balma i la Coma. Recordar que està prohibida la pràctica de l’esquí de muntanya fora dels 5 itineraris marcats.


Descarregar les normes de conducta

Proudly developed with by Bitanube