Indica en qué idioma quieres navegar por nuestra web.
Indica en quin idioma vols navegar per la nostra web.
Specify your preferred language for browsing our website.
Indiquez dans quelle langue vous souhaitez naviguer sur notre site.

Reglament d’ús Club Magic Ski

El Club Magic Ski és un club lúdic on s'ensenya als alumnes a gaudir de la muntanya amb respecte cap a la natura i cap a les persones.

Els valors com el respecte, la cooperació i el treball en equip son pilars fonamentals del nostre ensenyament. Ens divertim aprenent i aprenem divertint‐nos.

Reglament

 • Es prega puntualitat tant al començament de classes com a l'hora de recollir els nens. El monitor estarà disponible 10 minuts abans de l'inici de classes i després de finalitzar quedarà un responsable.

 • Us preguem que un cop heu deixat els nens amb el monitor, pugueu sortir el més aviat possible de la pista del jardí.

 • El temps d'espera per a l'alumne que arribi tard serà de 5 minuts, després d'aquesta hora la classe començarà i serà responsabilitat de cada pare portar al seu nen fins a un punt de trobada acordat amb el monitor o de acompanyar‐lo fins el recés intermedi on el grup passarà per la sala Magic.

 • És necessari presentar un certificat mèdic

 • L’assegurança amb el forfet és obligatori, pot portar l'assegurança extraescolar.

 • L'esmorzar està inclòs durant la temporada. 

 • És important que cada nen porti una motxilla amb roba de recanvi o roba extra per als dies de més fred En el cas dels infants es recomana portar roba interior de recanvi. 

 • S'informa que un nen que no porti guants, ulleres, casc o la roba adequada per al clima no sortirà a les classes. És responsabilitat de cada pare posar‐li protector solar als nens.

 • El dia que no es presenti un nen es pren com a absència sense dret a recuperar la classe.

 • Els dies no gaudits pel tancament de l'estació, seran recuperats en una data que l'escola confirmarà.

 • El nivell de l'alumne i el grup assignat és exclusivament decisió del monitor que és el professional encarregat de l'ensenyament de dit alumne.

 • Cada nen tindrà una taula assignada durant tota la temporada; us preguem que deixeu la motxilla al principi de la classe a la taula assignada i que intenteu mantenir l'ordre a la sala del club.

 • La sala del club és d'ús específic i exclusiu per als alumnes del club.

 • El Club Magic Ski es reserva el dret d'admissió i el dret d'expulsió per actituds que no respectin els valors de respecte cap als monitors i/o companys.