Reglament d’ús Club Magic Ski

Reglament Club Magic Ski 

 • Es prega puntualitat tant al començament de classes com a l'hora de recollir els nens. El monitor estarà disponible 10 minuts abans de l'inici de classes i després de finalitzar quedarà un responsable.
 • El temps d'espera per a l'alumne que arribi tard serà de 5 minuts, després d'aquesta hora la classe començarà i serà responsabilitat de cada pare portar al seu nen fins a un punt de trobada acordat amb el monitor o de acompanyar‐lo fins el recés intermedi on el grup passarà per la sala Magic.
 • És necessari presentar un certificat mèdic
 • L’assegurança amb el forfet és obligatori, pot portar l'assegurança extraescolar.
 • L'esmorzar està inclòs durant la temporada. 
 • És important que cada nen porti una motxilla amb roba de recanvi o roba extra per als dies de més fred En el cas dels infants es recomana portar roba interior de recanvi. 
 • S'informa que un nen que no porti guants, ulleres, casc o la roba adequada per al clima no sortirà a les classes. És responsabilitat de cada pare posar‐li protector solar als nens.
 • El dia que no es presenti un nen es pren com a absència sense dret a recuperar la classe.
 • Els dies no gaudits pel tancament de l'estació, seran recuperats en una data que l'escola confirmarà.
 • El nivell de l'alumne i el grup assignat és exclusivament decisió del monitor que és el professional encarregat de l'ensenyament de dit alumne.
 • El Club Magic Ski es reserva el dret d'admissió i el dret d'expulsió per actituds que no respectin els valors de respecte cap als monitors i/o companys.